Turistično društvo Tržišče

                                                                                                                                 mail:turisticno.trzisce@gmail.com

O društvu Prireditve Projekti Kontakt Povezave
PROJEKTI

LEPOTE NAŠIH KRAJEV 2012.

Turistično društvo Tržišče si je med svoje  osnovne naloge zadalo tudi, da na podlagi vseslovenskega projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna« spodbuja  urejenost vseh krajev v KS Tržišče .

Hvala vsem, ki ste se odzvali naši pobudi, se nam javili po elektronski pošti, upoštevali strokovne nasvete, se povezali med sabo  in  uredili svoje kraje.

Priporočila, ki jih upoštevajmo pri urejanju: 

·         Zmerno ocvetličenje hiš in gospodarskih poslopij.

·         Plastično vrtno okrasje in sajenje v gume (ki so nevaren odpadek) ni primerno.

·         Preveč sodobne hiše z bazeni, fontanami, so v našem okolju moteče.

·         Za žive meje niso priporočljive smreke, ciprese – raje listavci (gaber, pušpan). Kjer so ciprese, jih  striči na višino 1,2 m

·         V naše okolje ne sodijo eksotične rastline, kot so palme, banane…

·         Gradbeni material, les na domačijah naj bo primerno zložen.

·         Odpadne avtomobile na domačijah in okoli domačij je potrebno odstraniti.

·         Podreti suha in bolna sadna drevesa.

 Ohranjajte:

  • visokodebelno sadno drevje,
  • stare sorte vrtnic in drugih okrasnih rastlin,
  • stare hiše, poslopja, kozolce, zidanice, hrame kot neprecenljivo dediščino.

 Opazili smo, da nekatere brežine ob cestah zaraščene in kvarijo podobo kraja, v njih rastejo trajni in tudi nevarni pleveli. Ravno v tem času smo tudi v naših krajih opazili nevarno in alergeno ambrozijo.

Utrinki iz ocenjevanja